[POSTER] ฝึกทำตอนอยู่บ้านนอก

posted on 13 May 2013 23:54 by momoirotls


หัวข้อ : ประเพณีวิ่งควาย 
เทคนิค : สีไม้ + ปิกม่า
ขนาดจริง : A4
เวลา : 10 นาที  
หมายเหตุ : เนื้อหาไม่ตรงเนื่องจากด้นสดไม่มี(ขี้เกียจหา)เเหล่งข้อมูล